Для коректного вiдображення - поверни у вертикальне положення